บริษัท บูล ซินเนอร์จี้ จำกัด เป็นองค์กรที่ก่อตั้งเพื่อวัตถุประสงค์บริการที่ปรึกษา และฝึกอบรมระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO (ISO Training and Consult Service) โดยเฉพาะ ISO9001:2015 ISO14001:2015 IATF16949:2016 GMP/HACCP ISO22001:2005 OHS18001:2007 ให้แก่ หน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรม SME หรือ องค์กรขนาดเล็ก ที่ต้องการพัฒนาการทำงานโดยทำให้มีระบบ การบริหารงานที่ถูกต้องสมบูรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจในอนาคต และสร้างระบบงานให้สอดคล้องตาม มาตรฐานสากลด้วยทีมงานที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนระบบคุณภาพ และ การบริหารงานด้านระบบคุณภาพที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา

               บริษัท บูล ซินเนอร์จี้ จำกัด ได้รับการรับรองจดทะเบียนเป็นบุคลากรที่ให้คำปรึกษาการบริหารงานคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา


บริษัท บูล ซินเนอร์จี้ จำกัด มีหนังสือรับรองจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย


     Bull Synergy Co.,Ltd.

     999 Moo 1, Ratchapruck Road, Bangkhunkong,
     Bangkrua, Nontaburi 11130

     Tel: (662) 432-6611-4, (662) 879-9844-5,
     Fax: (662) 879-9843

Copyright © 2009 Bullsynergy Co.,Ltd., All rights reserved.